Makama d.o.o. isključivo radi na zapošljavanju mladih i ambicioznih ljudi i to se uitinu može i prepoznati. Makama d.o.o ima raznoliku kadrovsku strukturu gdje radnici u okviru pružanja knjigovodstvenih i špediterskih usluga idu na razne seminare i edukacije sve sa ciljem unapređenja kvalitete usluga.

Edukacije kojima prisustvujemo bivaju kako na domaćem teritoriju tako i dosta njih u inostranstvu. Radnicima iz okvira obućarske industrije, pruža edukacije od strane obučenih i stručnih ljudi kod pomenutih kooperantskih  firmi, ujedno se mladim ljudima koji dođu u firmu bez iskustva pruža i mentorstvo određeni period kako bi što lakše i efikasnije usvojili potrebna znanja za ispravno obavljanje poslovnih zadataka.

Trenuta kadrovska struktura po poslovnim jedinicama  je slijedeća:

MAKAMA DOO Poslovna jedinica 2 Travnik- Računovodstvo

R.BROPISSTRUČNA SPREMABROJ UPOSLENIH
1.VIŠI REFERENT KNJIGOVODSTVAVSS6
2.REFERENT KNJIGOVODSTVASSS9

MAKAMA DOO Poslovna jedinica 1 Travnik-Špedicija

R.BROPISSTRUČNA SPREMABROJ UPOSLENIH
1.VIŠI REFERENT ŠPEDICIJEVSS2
2.REFERENT ŠPEDICIJESSS2

MAKAMA DOO Poslovna jedinica 2 – Proizvodnja obuće

R.BROPISSTRUČNA SPREMABROJ UPOSLENIH
1.ADMINISTRATIVNI RADNIKVSS2
2.AUTOMEHANIČARSSS2
3.MAŠINSKI TEHNIČARSSS3
4.TEHNIČAR U PROIZVODNJI OBUĆESSS2
5.RADNICI NA JEDNOSTAVNIM POSLOVIMA U PROIZVODNJI OBUĆESSS-KV86