Makama d.o.o. je osnovana 24.01.1996. godine u Bugojnu.

Makama d.o.o. trenutno ima 4 poslovne jedinice od kojih su dvije poslovne jedinice odjel Knjigovodstvenog servisa gdje je jedna PJ u Travniku, a druga u Bugojnu. Potom, Makama d.o.o. ima ispostavu špedicije u Travniku na adresi Dolac na Lašvi i posljednja PJ jeste proizvodnja  obuće. Makama d.o.o sa svim PJ  ukupno broji oko 115 radnika, a u sezoni  i do 130 radnika.